Bildiri Gönderimi ve Yazım Kuralları

Bildiri / Panel Önerisi Göndermek için tıklayınız.

 • Bildiriler,  bireysel ya da panel oturumu olarak iki tür olabilir. Her iki türde de hakem süreci işletilecektir.
 • Gönderilecek bildiri özetleri  İngilizce veya Türkçe olabilir.
 • Bildiri gönderimi için bu aşamada herhangi bir şablon bulunmamaktadır. Bildirilerin sisteme yüklenmesi yeterli olacaktır.
 • Daha önce herhangi bir dergide yayınlanmış veya yayın için kabul edilmiş makale ya da herhangi bir kongrede sunulmuş bildiri ile başvuru yapılamaz.

Yazım Kuralları:

 • Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır.
 • Bütün bildiriler geniş özet olarak istenecektir.
 • Bildiriler, benzer temaların altında yer alan diğer bildiriler ile birlikte, 60-90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Kongreye göndereceğiniz bildiriler yazım ve şekilsel olarak kongre sekretaryası tarafından incelenerek, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda aday bildiri üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre bildirinin kabul/red’dine karar verilmektedir.

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu,
 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı olarak ampirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı,
 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı,
 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri özetlerinde aranan biçimsel nitelikler:

 • Bildiri için hazırlanan özetlerin yaklaşık 1000-1500 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılması,
 • Bildiriyi temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara ya da beklenen/geçici sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-7 stilinin benimsenmesi.
 • BİLDİRİLER KONGREYE KABUL EDİLDİKTEN SONRA, BASKI İÇİN WEB SAYFAMIZA EKLENECEK VEYA YAZARLARA E-POSTA İLE GÖNDERİLECEK ŞABLONA UYGUN OLARAK TEKRAR İSTENECEKTİR.

Panel Önerilerinde Ek olarak Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Panel önerilerinde en az 3 en fazla 4 konuşmacı ve bir Moderatör bulunması gerekmektedir. Moderatör aynı zamanda konuşmacılardan birisi de olabilir. 
 • Panel önerileri Tek dosya olarak yüklenecektir.
 • Süre 1 saattir.
 • Başlıkta Panel olduğu belirtilerek bildiri kurallarına uygun olarak alt başlıklar düzenlenmelidir. (Örnek: Önerinin Girişinde Ana Başlık, Kişiler,  Panelle ilgili genel bilgi, amaç, önem ve gerekçe belirtilmeli, izleyen kısımlarda alt başlıklarla panelistlerin konularının kısa özeti ve isimleri verilmelidir)
 • Panel önerisi gönderimi yaparken bildiri gönderim sisteminde yer alan konular bölümünde “Panel Önerisi” kutusunu işaretleyiniz.