Skip to main content
16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / The 16th International Congress on Educational Administration

Değerli Araştırmacılar;

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunmuş olduğunuz çalışmanızın 2023 yılı içerisinde yayımlanacak olan Elektronik Bildiri Özetleri Kitapçığında yer almasını istiyorsanız, sizlerden aşağıda belirtilen biçimsel niteliklere göre çalışmanızı genişletilmiş özet olarak düzenlemenizi ve 23 Haziran 2023 tarihine kadar Elektronik Bildiri Özeti yükleme sistemine yüklemenizi rica ederiz. Kolaylıklar dileriz.

Yapılacak İşlemler:

 1. 16.UEYK’da fiilen sunmuş olduğunuz bildirinizi aşağıda belirtilen Bildiri özetlerinde aranan biçimsel niteliklere göre düzenleyiniz.
 2. 16.UEYK’da fiilen sunmuş olduğunuz bildiri bilgilerini, Bildiri Gönder (Make Submission) seçeneğini kullanarak giriniz.
  1. Bildiri Başlığına (Submission Title), kongrede sunumunu yapmış olduğunuz bildirinin Bildiri No (Submission ID) numarasını ekleyiniz.

(Örn: ID No: 63- Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar)

  1. Konu Alanları (Topics) bölümünden “1- Elektronik Bildiri Özetleri Kitapçığı / E-Proceeding Book” seçeneğini işaretleyiniz.
 1. Bildiri Gönder (Make Submission) işlemlerini tamamladıktan sonra, bildirinizin genişletilmiş özet halini sisteme yüklemek için Dosya Gönder (Upload File) seçeneğine tıklayınız ve dosyanızı yükleyiniz.

 

Bildiri özetlerinde aranan biçimsel nitelikler:

 1. Genişletilmiş özetler 1000-1500 kelime ile sınırlandırılmalıdır (Kaynakça dahil)
 2. Giriş (Amaç, Problem durumu ve Önem), Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları yer almalıdır.
 3. Kavramsal çalışmalar için yazarlar kendi uygun gördükleri alt başlıkları kullanabilirler. Ancak, Giriş ve Sonuç başlıkları yer almalıdır.
 4. Özetin sonunda, çalışmayı temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 5. Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, her iki yana yaslı olarak yazılması, sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması, 1.5 Satır aralığı kullanılması gerekmektedir.
 6. Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-7 stilinin benimsenmesi.
 7. Tamamlanmamış çalışmalarda beklenen/geçici sonuç ve bulgulara yer verilmesi
 8. Sunumun 16.UEYK’da fiilen sunulmuş olması.

 

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC