16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYED-DER)’nin işbirliği ile 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevi, Ankara’da düzenlenecektir.

– Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitapçığı için tıklayınız.
– Kongre Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.
– Kongre videosu için tıklayınız.
– Kongreden görüntüler için tıklayınız.

ÖNEMLİ DUYURU: Elektronik Bildiri Özetleri Kitapçığı Hk.
– Kabul Edilen Bildirilerinin Listesi için tıklayınız.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih: 1 Nisan 2023
5 Nisan 2023 (Uzatılmıştır)
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 7 Nisan 2023
Kayıt Dönemi: 7-17 Nisan 2023
Kongre Programının İlan Tarihi: 22 Nisan 2023

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. İnayet Aydın

Ankara Üniversitesi

Akademik Etik


Prof. Allan D. Walker

The Education University of
Hong Kong

Seven Leadership Streams to Teacher Learning

Doç. Dr. Charles L. Lowery

Virginia Polytechnic Institute and State University

Educator Trajectories:
Preparation, Professional Development, and Possibilities

ÇALIŞTAYLAR

iocenters, conference room, meeting room-2673328.jpg
Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı