Paneller

PANEL 1: Türkiye’de Eğitimi Anlamak ve Gelecek Perspektifi

PANEL 2: Yükseköğretimde Sorunlar ve Değişimi Anlamak