Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih1 Nisan 2023 5 Nisan 2023 (Uzatılmıştır)
Hakem Değerlendirmesi Sonucunda Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin
İlan Tarihi
7 Nisan 2023
Kayıt dönemi7-17 Nisan 2023
Kongre programının ilan tarihi22 Nisan 2023
Kongre tarihi28-30 Nisan 2023
Tam metin bildirilerin gönderilmesi için son tarih30 Haziran 2023