Temalar ve Konular

  • Eğitimin Yeniden İnşası
  • Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek
  • Eğitim Yönetimi ve Eleştirel Yaklaşımlar
  • Eğitim Yönetiminde Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Çalışmalar
  • Yükseköğretimin Yönetimi
  • Eğitim Politikaları
  • İdeolojik Varsayımlar
  • Eğitimde Değişimi Yönetmek
  • Okul Teorisi
  • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikleri

(*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu başlıklarla sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.