Çalıştaylar

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI

28-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan, 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde, genç akademisyenlere bilimsel destek sağlamak amacıyla geleneksel olarak sürdürdüğümüz “Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda, tez çalışmalarını sürdüren araştırmacıların, tezlerinde bulundukları aşama fark etmeksizin çalışmalarını, alan öğretim üyelerinin bulunduğu ve herkese açık panellerde sunmaları ve tezlerini geliştirecek önerilerin bu panellerde tartışılması hedeflenmektedir. Her panelde ikiden az olmamak üzere en fazla dört tezin tartışılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda çalıştaya katılmak isteyen adayların, tez konularını belirlemiş, tez çalışmasının yöntem vb. başlıklarında bir taslağı önceden hazırlamış ve aşağıda belirtilen başlıkları içeren bir Word dosyasında detaylandırarak, 25 Mart 2023  tarihine kadar 16ueyk@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Katılımcı sayısı sınırlı olup, başvurular kongre kurulları tarafından değerlendirilecek ve katılmaya hak kazananlar kongre web sayfasında ilan edilecektir. 

Çalıştaya kabul edilenler, kongre katılım ücreti ödemeyeceklerdir.

Çalıştay Başvuru Dosyasında Yer Alması Gereken Başlıklar

Adı-Soyadı:
Tez çalışmasını yaptığı üniversite:
Varsa çalıştığı kurum:
Lisansüstü Düzeyi (Yüksek Lisans/Doktora):
Doktora öğrencileri için tezde bulunduğu aşama (Öneri hazırlıyor/Önerisi kabul edilmiş/Tez yazım aşamasında)
Tez Başlığı:
Tezin kısa özeti/anahatlar:
Varsa, tezinize dair yaşadığınız en önemli soru/sorun: